Achtung! / Warning!

 

Age_warning_symbol.svg 

Achtung: Erstickungsgefahr! Verschluckbare Kleinteile.

Warning! Choking hazard. Small parts.

Attention ! Risque d’étouffement. Petites pièces.

Avvertenza! Pericolo di soffocamento. Parti piccole.

¡Advertencia! Riesgo de asfixia. Piezas pequeñas.

Atenção! Perigo de asfixia. Peças pequenas.

Waarschuwing! Verstikkingsgevaar. Kleine deeltjes.

Varning! Kvävningsrisk. Små delar.

Advarsel! Kvælningsfare. Små dele.

Varoitus! Tukehtumisvaara. Pieniä osia.

Προειδοποίηση! Κίνδυνος πνιγμού. Μικρά κομματάκια.

Внимание! Риск удушения. Мелкие детали.

Ostrzeżenie! Zagrożenie zadławieniem. Małe elementy.

Upozornění! Nebezpečí udušení. Malé součástky.

Upozornenie! Nebezpečenstvo udusenia. Malé súčasti.

Figyelmeztetés! Fulladásveszély! Kis elemek.

Обережно! Ризик задухи. Дрібні деталі.

Upozorenje! Opasnost od gušenja. Sitni dijelovi.

Упозорење! Опасност од гушења. Мали делови.

Opozorilo! Nevarnost zadušitve. Majhni delčki.

Avertisment! Pericol de sufocare. Piese mici.

Внимание! Опасност от задавяне. Малки части.

Brīdinājums! Aizrīšanās risks. Sīkas daļas.

Hoiatus! Lämbumisoht. Väiksed osad.

Įspėjimas! Uždusimo pavojus! Mažos detalės.

Dikkat! Boğulma tehlikesi. Küçük parçalar.

警告! 窒息の危険性。 小さな部品。

警告!小心窒息。当心小物件。

경고! 질식 위험. 작은 부품 포함.Last Updated: 19 Dec 2018